Fotowoltaika dla Rolnika – korzyści oraz dofinansowanie

Z roku na rok w Polsce przybywa coraz więcej inwestycji fotowoltaicznych. Rośnie popyt na fotowoltaikę dla domu, firmy, jak również gospodarstw rolnych.

Coraz więcej rolników decyduje się na korzystanie z zielonej energii na terenie swojego gospodarstwa.

Fotowoltaika dla rolnika pozwala zarówno zaspokoić zapotrzebowanie na prąd, jak i przyczynić się do obniżenia rachunków.

Korzyści

Oszczędność kosztów energii
Niezależność w przypadku przerwy w dostawie prądu
Lepsze możliwości rynkowe i konkurencyjność
Wykorzystanie zielonej energii do nawadniania
Zrównoważona produkcja i łańcuch dostaw
Ulepszone praktyki rolnicze
Ochrona środowiska poprzez redukcję dwutlenku węgla
Większe dochody i rozwój gospodarstwa dzięki agrowoltaice

Inwestycja w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym niesie za sobą szereg korzyści

Energia pochodząca ze słońca może być wykorzystywana w szerokim zakresie, od podstawowego zapotrzebowania na prąd, takiego jak światło, maszyny elektryczne, przez nawadnianie, chłodzenie produktów rolnych, napowietrzanie akwakultur, ale także do ogrodzeń elektrycznych, oświetlenia drobiu i zwalczania szkodników.

Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych ogranicza się jednak do dostarczania energii do czynności wymagających niewielkiego poboru mocy. Przy większych instalacjach energia słoneczna ma ogromny potencjał w nawadnianiu rolnictwa w związku z występującym dotkliwym zjawiskiem suszy.

Zastosowanie agrowoltaiki pozwala na podwójne wykorzystanie tego samego obszaru ziemi, a zatem na podwojenie zysków i rozwój gospodarstwa.

Zacznij oszczędzać!

Darmowa wycena dla Ciebie lub Twojej firmy

Agrowoltaika

Agrowoltaika łączy rolnicze użytkowanie ziemi z produkcją energii elektrycznej przez fotowoltaikę. Wykorzystuje ten sam obszar ziemi do hodowli zwierząt lub uprawy plonów spożywczych i jednocześnie wytwarza energię elektryczną z uwzględnieniem ochrony gleby i oszczędności wody. Podwójne zastosowanie energii słonecznej zapewnia wielorakie korzyści społeczno-gospodarcze, które opierają się głównie na koncepcji zwiększonej produktywności ziemi w porównaniu z jednorazowym wykorzystaniem tego samego obszaru ziemi.

Wypasanie bydła na terenie z zamontowaną fotowoltaiką gruntową jest w pełni możliwe, a nawet pozwala na osiągnięcie obopólnych korzyści. Wypasane zwierzęta mogą przemieszczać się pod instalacjami fotowoltaicznymi, chowając się do cienia przed nadmiernym słońcem oraz deszczem. Wygryzają one również trawę znajdującą się pod instalacjami, a tym samym pomagają uniemożliwić zarastanie trawą trudno dostępnych dla nas miejsc.

Zwierzęta nie są jednak jedynymi beneficjentami postawienia gruntowych systemów fotowoltaicznych. Rośliny uprawiane w przerywanym cieniu rzucanym przez panele fotowoltaiczne mogą łatwiej radzić sobie z upałami i panującą suszą.

Dofinansowanie – programy

Naprzeciw rolnikom wyszedł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferujący Program Priorytetowy “Agroenergia”. Program ma przyczynić się do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych właśnie w sektorze rolniczym.

Formą dofinansowania programu Agroenergia 2023 jest dotacja.

Kto może skorzystać z programu Agroenergia?

Z programu skorzystać możesz, jeśli:

 • Jesteś osobą fizyczną będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni użytków rolnych mieszczącej się między 1 a 300 ha oraz prowadzisz gospodarstwo od co najmniej roku przed złożeniem wniosku.
 • Jesteś osobą prawną będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni użytków rolnych mieszczącej się między 1 a 300 ha oraz prowadzisz działalność rolną lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Oraz spełniasz poniższe warunki:

 • Nie rozpocząłeś przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku.
 • Twoje panele fotowoltaiczne są nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna nie jest finansowana lub realizowana z innych środków publicznych.
 • Zgadzasz się, że Twoje dofinansowanie zostanie wypłacone w formie refundacji dopiero po zakończonej inwestycji.

Planowany termin zakończenia naboru Agroenergia 2023 to 30.09.2025 roku lub w momencie wyczerpania środków na ten cel.

Beneficjenci:

 • rolnik,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna.

Przyznawana w sytuacjach, gdy:

 • poniesiono wydatki na budowę lub unowocześnienie budynków gospodarskich,
 • wydatkowano środki na zakup urządzeń do produkcji energii z OZE w tym fotowoltaiki.

Ulga dotyczy projektów instalacji fotowoltaicznych. W ramach inicjatywy rolnik może ubiegać się o odliczenie 25% udokumentowanych i poniesionych kosztów. Dzięki temu gospodarz może dokonywać odpisów od podatku nawet przez 15 lat. Co ważne, ulga nie łączy się z innymi dotacjami i ulgami.

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2030, przy czym:

 1. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2028 r.,
 2. Środki wydatkowane będą do 31.12.2030 r.

Wysokość oraz forma wsparcia: instalacja fotowoltaiczna powyżej 50 kW do 1 MW, pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi

Termin naboru: 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Limit pomocy z obszaru zielona energia w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D oraz obszaru nawadniania w gospodarstwie.

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych–w-obszarze-zielona-energia-w-gospodarstwie

Zacznij oszczędzać!

Darmowa wycena dla Ciebie lub Twojej firmy

Wybrane realizacje