Fotowoltaika – jak ją sfinansować?

Decydując się na zakup instalacji fotowoltaicznej możemy skorzystać z kilku form finansowania. Najczęściej są to dotacje w ramach ogólnokrajowych programów rządowych, choć inwestorzy, którzy decydują się na prąd ze słońca mogą skorzystać także z lokalnych dofinansowań, pożyczek na preferencyjnych warunkach oraz z ulgi podatkowej.

Zakładając instalację fotowoltaiczną dla swojego gospodarstwa domowego będziemy mogli skorzystać z programu „Mój Prąd 4.0”, który skierowany będzie ponownie do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby mających zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Zapowiedzi mówią, że 4 edycja programu, która wejdzie w życie w I kwartale 2022 roku, będzie obejmować zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na każdą instalację wytwarzającą prąd ze słońca. Warunkiem uzyskania dotacji będzie zakup oraz montaż systemu o mocy od 2 do 10 kWp. Dotacją objęte będą również: magazyny energii/ciepła, chłodu, ładowarki samochodów elektrycznych, systemy zarządzania energią. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Kolejną formą dofinansowania jest ulga podatkowa. Ustawa zakłada możliwość odliczenia od dochodu wydatków w okresie realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 53 tys. zł. Czas realizacji inwestycji premiowanej ulgą termomodernizacyjną nie może przekraczać 3 lat. Jeśli kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podatnik ten może dokonać odliczeń w kolejnych latach podatkowych, jednak maksymalnie w przeciągu 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek kwalifikowany. Inwestując więc w instalację fotowoltaiczną można odliczyć do 53 tys. zł w ciągu 6 lat, zarówno według stawki 17, jak i 32% oraz 19% stawki podatku liniowego. Z ulgi może skorzystać podatnik podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej będący właścicielem jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki kwalifikowane do skorzystania z ulgi.

Program „Mój Prąd” oraz ulgę termomodernizacyjną można ze sobą połączyć, a więc instalacja fotowoltaiczna której koszt początkowy wyniósł 25000 zł brutto, po skorzystaniu z dofinansowań zmniejsza poniesione wydatki do kwoty 18260 zł, a zwrot inwestycji wynosi od 5 do 7 lat, w zależności od wybranych komponentów instalacji.

Przykład:

  • Koszt instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem: 25000 zł
  • Kwota dofinansowania z programu „Mój Prąd 4.0”: 3000 zł
  • Ulga termomodernizacyjna 17%: 22000 zł * 17% = 18260 zł

Podsumowując, inwestor, który zdecyduje się na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej za kwotę 25000 zł, po skorzystaniu z wyżej opisanych form dofinansowania może zaoszczędzić 6740 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed