System on grid czy system off grid?

system on grid

Jeśli chodzi o temat fotowoltaiki, istnieją dwa często spotykane terminy: on grid i off grid. Pojęcia te określają sposób instalacji systemu fotowoltaicznego. System fotowoltaiczny może być założony z przyłączeniem do sieci energetycznej lub bez przyłączenia.

W zależności od lokalizacji, wymagań dotyczących zasilania i dostępności sieci, będziesz musiał wybrać, który z nich zainstalować. W tym artykule dokładniej omówimy różnice między tymi dwoma systemami.

Jaka jest główna różnica między systemami fotowoltaicznymi on-grid i off-grid?

Podstawowa różnica między systemem on grid a off grid jest bardzo prosta. System on grid jest podłączony do sieci elektroenergetycznej, podczas gdy system off grid nie jest podłączony do sieci. Do działania systemu off grid niezbędny jest akumulator, a czasami agregat prądotwórczy.

Instalacja fotowoltaiczna w systemie on grid składa się z mniejszej liczby elementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Jest to możliwe, ponieważ system podłączony do sieci nie wymaga urządzenia do magazynowania energii, dodatkowych generatorów ani specjalnej elektroniki sterującej.

Instalacja z podłączeniem do sieci wygrywa pod względem finansowym, ponieważ jest tańsza. Niestety, zależnie od lokalizacji Twojego domu lub firmy, instalacja bez podłączenia może okazać się lepszym, jeśli nie jedynym rozwiązaniem. Taki system zapewni Ci dostęp do energii tam gdzie energia płynąca z sieci elektroenergetycznej jest niestabilna lub całkowicie niedostępna. 

System on grid

Jak już wspomnieliśmy wyżej, system on grid jest tańszy i mniej skomplikowany pod względem ilości wymaganych elementów.

System on grid łączy się z siecią energetyczną, z której czerpiesz prąd potrzebny do obsługi wszystkich urządzeń. System ten wykorzystuje inwertery podłączone do sieci, które zmieniają prąd stały na zmienny, o napięciu sieciowym 230 V, częstotliwości 50 Hz.

W przypadku przerwy w dostawie prądu z sieci energetycznej, nie mamy również możliwości na pozyskanie prądu z naszego systemu fotowoltaicznego. Inwertery automatycznie zatrzymują produkcję energii słonecznej z paneli fotowoltaicznych aby zapobiec doprowadzeniu energii słonecznej do sieci w przypadku wystąpienia awarii. Taka blokada chroni osoby pracujące nad naprawieniem usterki lub awarii przed porażeniem prądem.

Podłączenie licznika energii do systemu on-grid

W zależności od przepisów dotyczących instalacji systemów fotowoltaicznych z lokalnego zakładu energetycznego, sposób instalacji liczników może się różnić. Instalacja musi zostać sprawdzona przez operatora systemu dystrybucyjnego, z którego czerpiemy energię. Operator musi też wymienić lub przeprogramować nasz licznik energii na dwukierunkowy i zainstalować zabezpieczenia na sieci.

Licznik dwukierunkowy zostanie zainstalowany w głównym punkcie przyłączenia licznika. Dzięki temu będziemy mogli rejestrować energię z dwóch źródeł, tę pozyskaną z sieci, jak i tę eksportowaną do sieci. Dwukierunkowy licznik liczy Twoje zużycie, a także energię wyprodukowaną przez panele słoneczne.

Prąd wyprodukowany dzięki naszej własnej elektrowni słonecznej zużywany jest na bieżąco. Wszelkie nadwyżki wygenerowanej energii trafiają do sieci.

System off grid 

System off grid można również nazwać samowystarczalnym systemem fotowoltaicznym. W takim systemie, całe zapotrzebowanie na prąd będzie zasilane wyłącznie zieloną energią wygenerowaną z fotowoltaiki. Nawet gdy dojdzie do przerwy w dostawie prądu z sieci energetycznej, system działa nieprzerwanie. Ten system nie jest podłączony do sieci energetycznej. W tym przypadku nadwyżki prądu nie mogą być eksportowane do sieci. Jednakże, niewykorzystana energia może być przechowywana w akumulatorze.

System fotowoltaiczny niepodłączony do sieci wytwarza własne napięcie i częstotliwość prądu przemiennego za pomocą falowników akumulatorowych. 

Jest to doskonała alternatywa dla nieruchomości znajdujących się w miejscach, z utrudnionym dostępem do sieci lub nawet bez. Umożliwia to dobre warunki życia zdala od miasta. Ten system umożliwia wygodne życie, nawet gdy przebywasz w odległych miejscach, gdzie linie energetyczne do Ciebie nie docierają. Możliwość posiadania własnej energii elektrycznej niezależnie od sieci i awarii w dostawie prądu, daje poczucie samowystarczalności, niezależności i bezpieczeństwa.

Przepływ prądu w systemie off grid

Słońce świecące na panele fotowoltaiczne powoduje, że prąd stały będzie wpływał do kontrolera ładowania słonecznego. Kontrolery ładowania będą z kolei ładować akumulatory w stopniu zapobiegającym ich przeładowaniu. W ten sposób powstała zielona energia będzie dalej przechowywana w bateriach.

Gdy akumulatory osiągają poziom, w którym są w stanie uwolnić użyteczną energię elektryczną, przychodzi kolej na falownik. Przekształca on prąd stały w prąd przemienny, który wykorzystujemy do zasilania urządzeń.

Jeśli dalej zastanawiasz się, który system będzie dla Ciebie najlepszy, skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed