Premia Termomodernizacyjna – Wszystko Co Należy Wiedzieć

premia termomodernizacyjna

Na początku kwietnia pojawiła się dobra wiadomość dla osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Miała miejsce zmiana Ustawy, która wprowadziła wyższą premię termomodernizacyjną dla gospodarstw domowych, które zdecydowały się zamontować odnawialne źródła energii, takie jak m.in. fotowoltaika. Premia jakiej można się spodziewać równa się kwocie 21% kosztów całej inwestycji. 

Bank Gospodarstwa Domowego dysponuje Funduszem Termomodernizacji i Remontów, który wyróżnia 3 rodzaje pomocy:

 • premia termomodernizacyjna
 • premia remontowa
 • premia kompensacyjna

Premia termomodernizacyjna pomocna jest nie tylko dla inwestorów chcących zrealizować inwestycję w odnawialne źródła energii. Termomodernizacja obejmuje wszelkie czynności mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a więc zmniejszenie kosztów eksploatacji danego budynku oraz zagwarantowanie odpowiedniego komfortu dla użytkownika. W związku z tym, premia może zmniejszyć koszty również takich przedsięwzięć jak ocieplenie przegród zewnętrznych, likwidacja mostków termicznych, wymiana okien lub drzwi, modernizacja systemu grzewczego oraz wentylacyjnego. 

Dla kogo przeznaczona jest premia?

Wyjątkowo skorzystać z niej mogą osoby fizyczne, a więc właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, o mocy instalacji fotowoltaicznej nawet mniejszej niż 50 kW.

Premia termomodernizacyjna przeznaczona jest również dla inwestorów bez względu na status prawny, jednak nie obejmuje jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc otrzymają ją:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego)
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych)

Jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać premię termomodernizacyjną należy pamiętać aby przed rozpoczęciem czynności termomodernizacyjnych przeprowadzić audyt energetyczny danego budynku. Audyt ten ma na celu wskazanie stanu budynku oraz możliwych do wprowadzenia zmian, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii. Następnie, gdy prace termomodernizacyjne zostaną już wykonane, ich efekty są zestawiane z wynikami przeprowadzonego wcześniej audytu. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o przyznanie premii oraz dołączenie do niego audytu energetycznego wraz z wnioskiem o przyznanie kredytu.

Ważne: Ta forma pomocy przysługuje jedynie podmiotom, które zaciągnęły kredyt w celu pokrycia kosztów inwestycji. Zatem jeśli korzystasz wyłącznie z własnych środków, nie kwalifikujesz się do otrzymania premii.

Wysokość premii

Premia przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości:

 • 16% kosztów przedsięwzięcia
 • 21% kosztów przedsięwzięcia

21% dotyczy podmiotów, które realizując czynności termomodernizacyjne, zamontują również mikroinstalację odnawialnego źródła energii (np. fotowoltaika), której maksymalna moc wynosi minimum:

 • 1 kW – budynek mieszkalny jednorodzinny
 • 6 kW – pozostałe budynki

 

Zapoznaj się również z innymi formami dofinansowania na fotowoltaikę, które opisaliśmy w tym artykule.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć w jaki sposób Get Free może pomóc Ci uzyskać dofinansowanie, skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed