Kolejna edycja programu Mój Prąd o budżecie około 350 mln zł rusza już 15 kwietnia 2022 roku i to w zupełnie nowej formule, która ma motywować do wzrostu konsumpcji energii produkowanej przez wytwórców. Ponadto będzie wspierała TYLKO prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu.

Największym zaskoczeniem jest fakt, że dotychczasowi prosumenci, którzy rozliczają się w systemie opustów i zamontowali instalację po 01.02.2020 r., a będą chcieli skorzystać z dotacji, będą musieli przejść na nowy system rozliczeń, tzw. net-billing (o szczegółach tego systemu pisaliśmy tutaj). Poziom dotacji nie może przekroczyć połowy kosztów inwestycji i będzie uzależniony od tego, czy inwestor skorzystał wcześniej z dofinansowania. Jeśli prosument nie korzystał z programu Mój Prąd 3.0, to jeśli przejdzie na net-billing, będzie mógł otrzymać 4 tys. zł na samą instalację PV lub 5 tys. zł, jeśli oprócz fotowoltaiki będzie chciał zainwestować w dodatkowe urządzenia, umożliwiające magazynowanie ciepła lub energii. Tym samym będzie mógł otrzymać do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Inwestując w inteligentne systemy zarządzania energią HEMS/EMS prosument może liczyć na dodatkowe do 3 000 zł dofinansowania, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Maksymalna łączna kwota dofinansowania może więc wynieść nawet 20,5 tys. zł.

W najnowszej odsłonie programu pojawi się też novum na etapie składania wniosku. Chodzi o wewnętrzny dokument, z którym potencjalny beneficjent będzie musiał udać się do operatora sieci dystrybucyjnej lub dokument wydawany bezpośrednio przez OSD poświadczający, w jakim systemie rozlicza się prosument. Zabezpieczyć ma to przed próbami oszustwa przez osoby, które chciałby zostać w systemie opustów i otrzymać dotację z Mojego Prądu 4.0.

Mój Prąd 4.0 – jak dobrze przygotować się do składania wniosku o dofinansowanie?

 1. Przygotuj elektroniczne wersje koniecznych dokumentów: (fakturę/y za dostawę i montaż instalacji, dowód zapłaty, Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, dokument od Operatora Sieci Dystrybucyjnej poświadczający rozliczenie w systemie net-billing, pełnomocnictwo jeśli jest konieczne) – dokumenty muszą być w jednym pliku lub skompresowane.
 2. Jeśli dotychczas nie miałeś Profilu Zaufanego załóż go zgodnie z dostępnymi możliwościami: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
 3. Załóż konto na https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 4. Złóż wniosek zgodnie ze szczegółową instrukcją, która dostępna będzie na stronie: https://mojprad.gov.pl

Ważne:

 1. Wszystkie dokumenty muszą mieć postać elektroniczną.
 2. Dokumenty powinny być podpisane, a także powinno się je dać łatwo powiązać z konkretną osobą, kwotą, zakupem i dokumentem.
 3. Do złożenia wniosku konieczne jest założenie konta w serwisie NFOŚiGW
 4. Po wysłaniu wniosku nie można go edytować ani podmieniać w nim załączników.

Najczęstszym powodem odrzucenia wniosków jest brak zaświadczenia OSD, jak i brak prawidłowego potwierdzenia dokonania płatności. Odpowiednim potwierdzeniem jest:

 • potwierdzenie dokonania przelewu – dokument z bankowości elektronicznej,
 • dokument KP podpisany przez osobę przyjmującą płatność gotówkową,
 • oświadczenie wykonawcy/sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu, kwoty oraz daty dokonania tej płatności przez wnioskodawcę,
 • oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności wskazaniem numeru dokumentu (faktury lub paragonu imiennego dołączonych do wniosku), kwoty oraz daty dokonania tej płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed